Propietat de la web

Aquesta WEB és propietat de:

Club Grup Excursionista Moianès Independent (GEMI)
Domicili al carrer del Remei s/n
08180 – Moià

NIF G59986604
Correu electrònic gemi.moia@gmail.com