banner-alta-soci-gemi

Per donar-se d’alta al GEMI pot emplenar el següent formulari o bé descarregar-se la butlleta d’alta de soci en format .DOC (word) o bé en format .PDF, i ens la fa arribar…

*** I M P O R T A N T ***

Descarregat i emplena lORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA CORE i el de CESSIÓ DE DADES pel compliment de llei de protecció de dades. un cop complimentada ens la fas arribar per correu electrònic a info@gemi.cat

Formulari d’alta de soci.


  SiNo

  (Quota anual 70,00 € per persona i obligatori disposar de llicència C de la FEEC o superior)


  SiNo

  (Per a informació sobre les diferents modalitats de llicències consulteu la web de la FEEC)


  SiNo  BENEFICIARIS


  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (Si us plau ompliu totes les dades del IBAN)

  QÜOTA ANUAL
  20 € ( Persona titular, inclou parella i fills menors de 18 anys ) FITXER DE DADES
  Dono el meu consentiment per que aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat del GEMI per la seva gestió. En cap cas, podran ser cedides a tercers sense la meva autorització, excepte quan es sol·liciti llicència federativa. En aquest cas totes les dades, excloses les bancàries, es proporcionaran a la FEEC, per la gestió de la esmentada llicència.