De les vies mes llargues de la dent amb una bona dosis de plaques. Escalada feta amb l´Albert, Miquel, Carles i Parrella.