Pel lloc i per la via molt recomanable.

Aniol i Parrella