Possiblement la Ravier més fàcil del pirineu, però amb un traçat molt guapo. Miquel i Parrella