Via per gaudir d´una escalada amb roca bona i ben equipada. Albert,Marc i Parrella.