Ascenció feta a finals d´agost del 2010 per quatre membres del gemi.